fbpx

Frågor och svar från Ställningar (AFS 2013:4), föreskrifter

AFS:en är inte den lättaste att tyda alla gånger. Därför har vi sammanställt ett hopkok av frågor och svar från Arbetsmiljöverkets AFS 2013:4. 

Allmänna frågor om Ställning (AFS 2013:4), föreskrifter

AFS betyder Arbetsmiljöverkets författningssamling och syftet med dessa föreskrifter är att förebygga ohälsa och olycksfall vid arbete med ställningar och väderskydd. 

När du uppför ställningar och väderskydd utsätter du dig själv, dina kollegor och förbipasserande för vissa risker. För att minska riskerna är det viktigt att alla följer samma föreskrifter. AFS:en hjälper dig och ditt företag att hålla koll på vad ni får och inte får göra – så att ni slipper hamna i skiten när en olycka inträffar.

Föreskrifterna gäller för ställningar som används som:

 • arbetsplats
 • tillträdesled
 • skydd mot fall vid arbete på tak eller annan hög höjd
 • skyddstak, eller
 • upplag för väderskydd
 • väderskydd som är uppförda på ställningar eller temporära konstruktioner

Föreskrifterna gäller inte för:

 • temporära konstruktioner för förvaring
 • temporära konstruktioner på mässor, festivaler eller liknande
 • scener eller läktare
 • väderskydd som är mindre än 3 meter höga
 • väderskydd som har en horisontell yta som är mindre än 6 kvm

Byggställningsentreprenörer ska följa AFS 2013:4 när de uppför, använder eller monterar ned ställningar i samband med arbete – det säger arbetsmiljölagen (med vissa undantag). 

Föreskrifterna ska följas av den som:

 • är arbetsgivare (de som hyr in arbetskraft)
 • råder över ett arbetsställe
 • tillverkar, importerar, överlåter eller upplåter ställningar och väderskydd,
 • uppför ställningar och väderskydd och därmed installerar en teknisk anordning
 • är byggarbetsmiljösamordnare för projekteringsskedet respektive utförandeskedet i byggnads­ och anläggningsarbete,
 • certifierar eller typkontrollerar ställningar

Fun fact: Föreskrifterna AFS 2013:4 gäller inte för Försvarsmakten vid fältmässiga övningar och utbildning för insats.

En horisontell yta i en ställning, bestående av arbetsplanskomponenter, som kan beträdas och belastas. Ett arbetsplan är oftast avsett för arbete eller som tillträdesled, men behöver inte vara det.

En enskild del till en ställning eller till ett väderskydd som inte kan fungera självständigt. En komponent kan vara prefabricerad, men behöver inte vara det.

En lös teknisk anordning som används för att koppla ihop två rör, där minst ett av rören har en nominell ytterdiameter av ca 48,3 mm (kallas även rörkoppling).

En prefabricerad ställning utan hjul som främst är avsedd att användas vid fasader.

En prefabricerad ställning med eller utan hjul som är avsedd att användas fristående och som har en maximal höjd till arbetsplan av 1,25 till 2,0 m.

En prefabricerad ställning med hjul som är avsedd att användas fristående och som har en maximal höjd till arbetsplan av 2,0 till 12,0 m.

En ställning där alla eller vissa delar är förtillverkade med givna mått och som har förbandsanordningar som är varaktigt fästade (kallas även systemställning). 

En ställning där stommen består av rör som är sammankopplade med lösa kopplingar (kallas även rör­ och kopplingsställning).

En tät och inklädd eller inbrädad konstruktion på en ställning som är avsedd att fånga föremål som faller från ställningens högre partier. Skyddstak är oftast utkragande, men kan även finnas inne i ställningen. 

En teknisk anordning som är temporärt uppställd eller upphängd, som består av minst två komponenter och som är avsedd som arbetsplats, tillträdesled, skyddstak eller skydd mot fall vid arbete på tak eller annan höjd. Höjd från marken eller annat underliggande plan till ett horisontellt arbetsplan eller motsvarande är minst 1,25 m.

En aktivitet där dåvarande Arbetarskyddsstyrelsen granskat och funnit att en produkt uppfyller kraven i gällande regler, och utfärdat typgodkännandebevis.

En aktivitet där ett ackrediterat organ granskat och funnit att en produkt uppfyller kraven i gällande regler, och utfärdat typkontrollintyg.

En temporär konstruktion som är avsedd att täcka över eller kapsla in en yta där man arbetar med en byggnad eller en anläggning, för att skydda arbetstagare och byggnadsverk från klimatisk påverkan. I ett väderskydd ingår alltid ett tak, men även väggar kan ingå.

Inklädda fasadställningar är inte väderskydd, även om inklädnaden är invikt mot fasaden ovanför ställningen. På byggarbetsplatser finns ofta temporära byggnader, till exempel lagerhallar, verkstäder och personalutrymmen. Dessa byggnader är inte heller väderskydd. Inklädda ställningar är helt enkelt en ställning med presenning eller nät medan väderskydd är ett tak.

Materialet ska klara av yttre påverkan i den omfattning som behövs för att dess hållfasthet och bärförmåga inte ska försämras. Komponenterna till ställningen ska ha en materialkvalitet som är anpassad för ändamålet.

Rör till rörställningar ska ha materialkvalitet och dimensioner som är anpassade till de rörkopplingar som normalt används. För stålrör ska den nominella godstjockleken vara minst 3,2 mm och för aluminiumrör minst 4,0 mm. 

De rör som används till rörställningar av stål i Sverige har normalt följande egenskaper:

 • nominell ytterdiameter 48,3 mm,
 • nominell godstjocklek 3,5 mm,
 • undre sträckgräns 300 N/mm2, och
 • brottförlängning A5 minst 17 %.

Det är enkelt att komma igång

Boka en introduktion med oss så kommer du igång på nolltid.

Scaffcalc backas av Chalmers Ventures - en av världens tio bästa universitetsinkubatorer.

Utforska mer av Scaffcalc

Läs mer om oss

Kevin beräknade byggnadsställningar som konsult och gjorde det både snabbt och med kvalitet. Sedan växte Scaffcalc fram.

Vad ingår i Scaffcalc?

Utforska vår produkt och ta en titt på våra olika beräkningstyper. Vi levererar obegränsad mängd beräkningar till låg kostnad.

Så fungerar Scaffcalc

Med Scaffcalc kan alla på bolaget beräkna ställningar. Titta på vår video där vi visar hur du använder programmet.

©2019-2020 All Rights Reserved.

Scaffcalc använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan.